AFVALINZAMELING IN DOORNSTEEG

 

Algemeen

1. Restafval

In de toekomst kunt u, met een pasje, uw restafval kwijt in ondergrondse containers in de woonwijk. Hier kunt u dagelijks met een pasje uw huisvuil in kwijt. Deze manier van inzamelen is nieuw voor de gemeente Nijkerk. De afvalinzameling vindt ondergronds plaats en neemt daardoor weinig ruimte in en geeft weinig tot geen stankoverlast. Op onderstaande kaart zijn de locaties van de ondergrondse containers aangegeven.
 

Tijdelijk het restafval aanbieden in koopzakken
Zolang de ondergrondse containers nog niet aanwezig zijn, kunt u uw restafval aanbieden in koopzakken van de gemeente Nijkerk. Deze worden opgehaald op dinsdagen in de even weken. Vóór 7.30 uur moet de vuilniszak aan de weg staan. U mag alleen vuilniszakken met het gemeentelogo aanbieden voor uw restafval. Deze vuilniszakken zijn te koop bij verschillende supermarkten in de gemeente Nijkerk. Deze supermarkten zijn: de Albert Heijn, de Boni op het Wheemplein en de Boni aan het Zandoogje. Vuilniszakken mogen niet zwaarder zijn dan 12 kg. De vuilniszakken moeten dichtgebonden worden aangeboden, niet dichtgeplakt.

 

2. Plastic en drankkartons, glas, papier en textiel

In Doornsteeg wordt een milieuplein ingericht waar u plastic, drankkartons, glas papier en textiel in kunt leveren. Op dit moment is het Milieuplein nog niet aangelegd omdat de grond nog door aannemers gebruikt wordt.

Tijdelijk aanbieden van plastic, drankkartons, glas, papier en textiel
Zolang het milieuplein nog niet gerealiseerd is kunt u bovengenoemde afvalsoorten inleveren bij andere milieupleinen (buitenopstelling), retourettes (inpandig) of de milieustraat in Nijkerk. Hieronder staan de locaties vermeld. We zijn in voorbereiding om een tijdelijke milieustraat met bovengrondse containers aan te leggen in de directe nabijheid van ingang van de wijk. Hier komt een afval-
container voor glas. We verwachten dit binnen enkele weken neer te zetten.

 

3. GFT

U ontvangt een 140 liter GFT minicontainer van de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het GFT afval wordt bij u opgehaald. Op dinsdagen in de oneven weken rijdt de vuilniswagen de route door de wijk. Vóór 7.30 uur moet u de container aan de weg staan.
 

4. Tuinafval

Tuinafval (organisch) kunt u gratis naar de Milieustraat brengen of tegen betaling aan huis laten ophalen. Aanmelden voor het laten ophalen kan bij de Publiekswinkel, uiterlijk drie werkdagen voor de geplande inzameling. U kunt een afspraak maken via 14 033 of online via www.nijkerk.eu. Inzameling is elke tweede donderdag van de maand. Zie voor de tarieven en voorwaarden www.nijkerk.eu.
 

5. Grof vuil en bouwafval

Grof vuil is al het afval dat niet in de koopzak of de container past. U kunt uw grof vuil tegen betaling naar de Milieustraat brengen of aan huis laten ophalen. Grof bouwafval en bouwvuil, bijvoorbeeld na het plaatsen van een keuken, moet door het bedrijf zelf afgevoerd worden. Het is niet toegestaan uw eigen bouwafval in de containers van de aannemers die op het terrein bezig zijn te storten!
 

6. Vragen en overige informatie

Als u vragen heeft, kunt u op werkdagen de Publiekswinkel bellen.
Telefoonnummer: 14 033. U kunt bellen op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Toekomstige locaties milieuplein en ondergrondse containers in Doornsteeg

De afvalinzameling in de Doornsteeg wordt op de volgende manier geregeld. Het restafval kunnen de bewoners met standaard vuilniszakken aanbieden bij ondergrondse containers die op loopafstand van de woning in de wijk zijn neergezet.

Daarnaast ontvangt elk huishouden een groene GFT container. De overige veel voorkomende afvalstoffen zoals sap-pakken, plastic, papier, textiel en glas kunnen gebracht worden naar een centraal in de wijk aangelegd milieuplein.
Grof vuil, hout en grof tuinafval kunnen naar de milieustraat van de gemeente worden gebracht aan de Blekkerserf 4.