AFVALINZAMELING IN DOORNSTEEG

 

Algemeen

1. Restafval

U kunt uw restafval kwijt in de ondergrondse containers in de woonwijk. Hier kunt u dagelijks met een pasje uw huisvuil kwijt. Er zijn er momenteel vier in gebruik in de wijk. De locaties zijn:

  • De Boomgaard t.o.v. nr. 35

  • hoek Bellefleur/Sterappel.

  • De Boomgaard bij nrs. 2-24

  • De Boomgaard tegenover nr. 85

De eerst volgende die geplaatst wordt zal zijn op de hoek De Boomgaard 85 / Moerbei.

Deze manier van inzamelen is nieuw voor de gemeente Nijkerk. De afvalinzameling vindt ondergronds plaats en neemt daardoor weinig ruimte in en geeft weinig tot geen stankoverlast. Op onderstaande kaart zijn de locaties van de (toekomstige) ondergrondse containers aangegeven.

 

2. Plastic en drankkartons, glas, papier en textiel

In Doornsteeg is aan het begin van de wijk een milieuplein ingericht waar u plastic, drankkartons, glas papier en textiel in kunt leveren. U kunt op de afvalwijzer http://www.mijnafvalwijzer.nl/ met opgave van uw postcode en huisnummer meer informatie vinden over het gescheiden aanleveren van uw afval.

 

3. GFT

U ontvangt een 140 liter GFT minicontainer van de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het GFT afval wordt bij u opgehaald. Op dinsdagen in de oneven weken rijdt de vuilniswagen de route door de wijk. Vóór 7.30 uur moet u de container aan de weg staan.

 

4. Tuinafval

Tuinafval (organisch) kunt u gratis naar de Milieustraat brengen of tegen betaling aan huis laten ophalen. Aanmelden voor het laten ophalen kan bij de Publiekswinkel, uiterlijk drie werkdagen voor de geplande inzameling. U kunt een afspraak maken via 14 033 of online via www.nijkerk.eu. Inzameling is elke tweede donderdag van de maand. Zie voor de tarieven en voorwaarden www.nijkerk.eu.

 

5. Grof vuil en bouwafval

Grof vuil is al het afval dat niet in de koopzak of de container past. U kunt uw grof vuil tegen betaling naar de Milieustraat brengen of aan huis laten ophalen. Grof bouwafval en bouwvuil, bijvoorbeeld na het plaatsen van een keuken, moet door het bedrijf zelf afgevoerd worden. Het is niet toegestaan uw eigen bouwafval in de containers van de aannemers die op het terrein bezig zijn te storten!
 

6. Vragen en overige informatie

Als u vragen heeft, kunt u op werkdagen de Publiekswinkel bellen.
Telefoonnummer: 14 033. U kunt bellen op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Toekomstige locaties milieuplein en ondergrondse containers in Doornsteeg

De afvalinzameling in de Doornsteeg wordt op de volgende manier geregeld. Het restafval kunnen de bewoners met standaard vuilniszakken aanbieden bij ondergrondse containers die op loopafstand van de woning in de wijk zijn neergezet.

Daarnaast ontvangt elk huishouden een groene GFT container. De overige veel voorkomende afvalstoffen zoals sap-pakken, plastic, papier, textiel en glas kunnen gebracht worden naar een centraal in de wijk aangelegd milieuplein.
Grof vuil, hout en grof tuinafval kunnen naar de milieustraat van de gemeente worden gebracht aan de Blekkerserf 4.