CPO IN DOORNSTEEG

In Doornsteeg zijn inmiddels een aantal CPO-groepen actief. In de eerste fase van Doornsteeg daarmee geen ruimte meer voor nieuwe CPO-initiatieven. Pas in latere fasen kunnen weer CPO-initiatieven worden gefaciliteerd.

Nadere informatie

  1. http://holkerbeek.colwebdesign.nl/
  2. www.ikwoonbetaalbaar.nl
  3. Woonvereniging Doornsteeg via cpo@woonverenigingdoornsteeg.nl
  4. Nieuw bewonersinitiatief de Woongaard, cpodewoongaardnijkerk@gmail.com

Als u vragen heeft over CPO kunt u contact opnemen met de heer Erik Praas van de gemeente, te bereiken via de mail gemeente@nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033.

De informatiebrochure CPO en de voorwaarden die de gemeente stelt aan een CPO project zijn te downloaden via