Energiezuinige woningen

Om een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning te krijgen, moet een woning aan het Bouwbesluit voldoen. In het Bouwbesluit worden onder andere eisen gesteld aan het energiegebruik van woningen. Die eisen worden op dit moment uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt van de woning (EPC). In de EPC wordt alleen het gebouwgebonden energiegebruik gewaardeerd. Dat is kort samengevat de energie die nodig is voor het verwarmen van de woning en het (tap)water, het ventileren én verlichten van de woning. Het huishoudelijke of gebruiksgebonden energiegebruik (nodig voor koken, wassen, computers en andere huishoudelijke apparatuur) wordt hier dus niet in meegenomen.

Bouwbesluit
Het nu geldende Bouwbesluit vereist een EPC van < 0,4.

Eerste fase Doornsteeg
Voor de eerste fase van Doornsteeg is de gemeente Nij kerk met projectontwikkelaars overeengekomen dat de woningen gemiddeld een EPC = 0 hebben. Daardoor zijn de woningen in fase 1 dus energiezuiniger dan vereist is volgens het nu geldende Bouwbesluit. Notabene, de woningen zijn niet energieneutraal.

Gas ja of nee
In de eerste fase van Doornsteeg wordt een gasnetwerk aangelegd. De woningen die hier gerealiseerd worden, kunnen dus aangesloten worden op het gasnetwerk. Dat is geen verplichting. Woningen kunnen ook zonder gas verwarmd worden. Bijvoorbeeld met behulp van een elektrische warmtepomp. Als u (uw woningcorporatie of de projectontwikkelaar die uw woning realiseert) hier voor kiest, dan bent u vrij om ‘van het gasnetwerk af te gaan’.

Wat kunt u nog doen
Duurzaam gas
Is uw woning van een gas gestookte ketel voorzien, dan kunt u er voor kiezen om via een energieleverancier biogas in plaats van aardgas aan te schaffen. Biogas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Biogas ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil.
Let op: nog maar weinig energieleveranciers bieden daadwerkelijk biogas aan. De meesten bieden wel CO₂-gecompenseerd gas aan. Gecompenseerd gas is 'gewoon' aardgas waarvan de CO₂-uitstoot gecompenseerd wordt via projecten, die ergens anders op de wereld CO₂-uitstoot voorkomen of verminderen. Kijk voor meer informatie op: http://bit.ly/Bio-gas . Zie ook de informatie over Groen gas op deze website.
Duurzame stroom
Daarnaast kunt u elektriciteit uit duurzame bronnen gebruiken (zoals wind, zon, water of biomassa). Via een energieleverancier kunt u groene stroom kopen. Kijk voor meer informatie op:  http://bit.ly/Groene-stroom
Maar u kunt ook zelf zonnepanelen aanschaffen en op uw eigen dak plaatsen. Wilt u of kunt u geen zonnepanelen op uw eigen dak plaatsen, dan kunt u - via bijvoorbeeld www.zonopnijkerk.nl - zonnepanelen op andermans dak plaatsen (bijvoorbeeld op het dak van een Nijkerks bedrijf).