Groen gas

Waterschap Vallei en Veluwe, enkele Nijkerkse bedrijven en de gemeente Nijkerk onderzoeken of Doornsteeg over enkele jaren voorzien kan worden van lokaal geproduceerd Groen gas. Zij onderzoeken of met behulp van een (slib)vergister van de naburige rioolwaterzuiveringsinstallatie Biogas gewonnen kan worden uit rioolslib. Dit Biogas wordt vervolgens opgewerkt tot Groen gas voor Doornsteeg. De bewoners van Doornsteeg worden dan in de gelegenheid gesteld dit Groene gas af te nemen en zo samen te bouwen aan een duurzaam en CO2 neutraal Doornsteeg.

Wilt u nu al duurzaam gas gebruiken? Dan kunt u via een energieleverancier Biogas aanschaffen. Let op: nog maar weinig energieleveranciers bieden daadwerkelijk Biogas aan. De meesten bieden wel CO₂-gecompenseerd gas aan. Gecompenseerd gas is ‘gewoon’ aardgas waarvan de CO₂-uitstoot gecompenseerd wordt via projecten, die ergens anders op de wereld CO₂-uitstoot voorkomen of verminderen. Kijk voor meer informatie op: http:/bit.ly/Bio-gas