Samen voor energie-neutrale wijk

Doornsteeg moet zoveel als mogelijk energieneutraal worden. Dat wil zeggen dat in de wijk net zo veel energie opgewekt wordt, als er in de wijk verbruikt wordt. Energieneutraliteit kan worden bereikt via de volgende stappen:

  1. Zo min mogelijk energie verbruiken
  2. Zelf duurzame energie opwekken
  3. Zo nodig duurzame energie van elders halen

Het energieverbruik van een gemiddeld huishouden wordt voor circa 60% veroorzaakt door gas- en elektriciteitsverbruik in de woning en voor circa 40% door vervoer. Daarom zetten we in Doornsteeg vooral in op energie-neutrale woningen. Daarbij is de inzet van de (toekomstige) bewoners van Doornsteeg onmisbaar.

Op deze website leest u wat de gemeente Nijkerk en de bouwpartijen doen om van Doornsteeg een energie-neutrale wijk te maken. Bijdragen als (toekomstige) bewoner aan deze ambitie doet u o.a. als volgt: