Energiezuinige woningen

Om een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning te krijgen, moet een woning aan het Bouwbesluit voldoen. In het Bouwbesluit worden onder andere eisen gesteld aan het energiegebruik van woningen. Die eisen worden op dit moment uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt van de woning (EPC). In de EPC wordt alleen het gebouwgebonden energiegebruik gewaardeerd. Dat is kort samengevat de energie die nodig is voor het verwarmen van de woning en het (tap)water, het ventileren én verlichten van de woning. Het huishoudelijke of gebruiksgebonden energiegebruik (nodig voor koken, wassen, computers en andere huishoudelijke apparatuur) wordt hier dus niet in meegenomen.

Bouwbesluit
Het nu geldende Bouwbesluit vereist een EPC van < 0,4.

Eerste fase Doornsteeg
Voor de eerste fase van Doornsteeg is de gemeente Nijkerk met projectontwikkelaars overeengekomen dat de woningen gemiddeld een EPC = 0 hebben. Daardoor zijn de woningen in fase 1 dus energiezuiniger dan vereist is volgens het nu geldende Bouwbesluit. Notabene, de woningen zijn niet energieneutraal.

Tweede fase Doornsteeg
In fase 2 worden de woningen gasloos gerealiseerd en conform de eisen van BENG 2020.

Gas ja of nee
In de eerste fase van Doornsteeg is een gasnetwerk aangelegd. De woningen die hier gerealiseerd zijn, zijn aangesloten op het gasnetwerk. Inmiddels zullen de volgende fasen gasloos aangelegd worden.

Wat kunt u nog doen
Duurzaam gas
Is uw woning van een gas gestookte ketel voorzien, dan kunt u er voor kiezen om via een energieleverancier biogas in plaats van aardgas aan te schaffen. Biogas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Biogas ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil.
Let op: nog maar weinig energieleveranciers bieden daadwerkelijk biogas aan. De meesten bieden wel CO₂-gecompenseerd gas aan. Gecompenseerd gas is 'gewoon' aardgas waarvan de CO₂-uitstoot gecompenseerd wordt via projecten, die ergens anders op de wereld CO₂-uitstoot voorkomen of verminderen. Kijk voor meer informatie op: http://bit.ly/Bio-gas .
Duurzame stroom
Daarnaast kunt u elektriciteit uit duurzame bronnen gebruiken (zoals wind, zon, water of biomassa). Via een energieleverancier kunt u groene stroom kopen. Kijk voor meer informatie op:  http://bit.ly/Groene-stroom
Maar u kunt ook zelf zonnepanelen aanschaffen en op uw eigen dak plaatsen. Wilt u of kunt u geen zonnepanelen op uw eigen dak plaatsen, dan kunt u - via bijvoorbeeld www.zonopnijkerk.nl - zonnepanelen op andermans dak plaatsen (bijvoorbeeld op het dak van een Nijkerks bedrijf).