Nieuwe sanitatie

Waterschap Vallei en Veluwe, projectontwikkelaars en de gemeente Nijkerk  onderzoeken de  mogelijkheden voor ‘nieuwe sanitatie’ in fase 3 Doornsteeg. Hierbij wordt het toiletwater van de woningen afgevoerd naar de slibvergister van het waterschap en omgezet in biogas. Het biogas kan worden opgewerkt tot groen gas. Hierdoor ontstaat een circulaire economie.

Nieuwe sanitatie is een verzamelnaam voor de wijze waarop toiletwater en eventueel voedselresten door middel van een vacuümsysteem apart wordt gehouden van het overige huishoudelijke afvalwater. Hierdoor scheiden we aan de bron, wat het zuiveren een stuk efficiënter maakt.

Het vacuümsysteem bestaat uit vacuümtoiletten en mogelijk voedselvermalers die aangesloten worden op een centraal vacuümstelsel in de woonwijk. In de woonwijk wordt een vacuümstation gebouwd waar het toiletwater opgevangen wordt. Vanuit het vacuümstation wordt het verder getransporteerd naar de rioolwaterzuivering van het waterschap. Het verzamelde water wordt niet op de traditionele manier gezuiverd maar in een vergistingstank gestopt. Hier maakt het waterschap er biogas van. Dat biogas is erg duurzaam.

Doordat het toiletwater niet verdund wordt met het water van onder andere de douche en afwas, blijft het geconcentreerd. Dat maakt het eenvoudiger om stoffen, die we liever niet in het milieu terecht laten komen, eruit te halen. Denk hierbij aan medicijnresten en fosfaat die, als we naar het toilet gaan, in het riool terechtkomen.

De vacuümtoiletten zijn niet heel verschillend van normale toiletten en zijn ook in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Wat wel anders is, is dat er niet met acht liter water wordt doorgespoeld, maar slechts met één liter en met lucht (zoals bij een vliegtuigtoilet). Hierdoor ontstaat ook een waterbesparing.

Inmiddels is in het nieuwe scoutinggebouw de eerste opstelling voor vacuumtoiletten gerealiseerd.