Nieuws

Het concept-definitief ontwerp van het oostelijke deel van de Beekzone in Doornsteeg

Hier vindt u meer informatie over het concept-definitief ontwerp van het oostelijke deel van de Beekzone in Doornsteeg

In 2019 is er een wijkbijeenkomst geweest over de inrichting van de Beekzone en zijn er goede suggesties gedaan voor de inrichting van de Beekzone. Vervolgens is er in september 2020 voor bewoners de mogelijkheid geweest om een reactie te geven op het ontwerp van de Beekzone. Aan de hand van deze binnengekomen reacties en de verdere detaillering willen we graag het concept-definitief ontwerp van de Beekzone aan u voorleggen.

Op donderdag 8 juli is er een inloopbijeenkomst van 13.00 tot 17.00 op het scoutingsterrein van scouting Nijkerk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op de inloopbijeenkomst aanwezig te zijn, dan kunt u op deze pagina het ontwerp en het Beeld Kwaliteitsplan inzien. Ook kunt u uw vraag stellen of uw reactie geven door het reactieformulier in te vullen op www.nijkerk.eu/Beekzone-Doornsteeg . Dit kan tot maandag 19 juli.

Figuur 1: Ontwerp Beekzone; versie september 2020

Aanleg van de Beekzone in twee delen
De Beekzone zal in twee delen worden gerealiseerd. Het plan is om de Beekzone vanaf de Holkerweg tot aan het fietspad, welke de Beekzone doorkruist, als eerste te realiseren, zie rode vlak in figuur 1. De start van de aanleg is voorzien na de zomervakantie van 2022. Het schoolplein van De Holk in de Beekzone is inmiddels in uitvoering. De aanleg van dit oostelijke deel van de Beekzone kan daarmee gezien worden als laatste stap in de ontwikkeling van Doornsteeg fase 1 en 2. Het westelijk deel van de Beekzone zal gerealiseerd worden als laatste stap in de ontwikkeling van Doornsteeg fase 3. Dit zal nog enkele jaren duren.

 

Denk mee over een passende naam voor het gebied
Het gebied, wat momenteel de Beekzone wordt genoemd, heeft nog geen formele naam.  Heeft u een passende naam in gedachten? Doe dan uw suggestie. U kunt uw suggestie doen via het reactieformulier op www.nijkerk.eu/Beekzone-Doornsteeg.

Bijlage:

 1. De uitnodigingsbrief voor de inloopbijeenkomst van de Beekzone op 8 juli 2021;
 2. Het concept-definitief ontwerp van de Beekzone;
 3. Het Beeld Kwaliteitsplan van de Beekzone;

Raad stelt kaders vast voor ontwikkeling Doornsteeg fase 3

Donderdag 22 april stemde de Nijkerkse gemeenteraad in met de stedenbouwkundige visie voor de derde fase van nieuwbouwwijk Doornsteeg. Hiermee zijn de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van nog eens 600 tot 700 woningen. Deze zomer ligt er een uitwerking in het stedenbouwkundig plan. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting in 2023.

Vernieuwend en betaalbaar
De woningen in het derde en laatste deel van deze nieuwe wijk worden duurzaam en betaalbaar, als het aan de raad ligt. Ook krijgt Doornsteeg 3 ruimte voor experimenten met circulair bouwen. Een deel van de woningen is straks geschikt voor starters en senioren en er komen vernieuwende woonvormen en betaalbare alternatieven, zoals sociale koop. Verder krijgt dit deel van de wijk vijf woonwagenstandplaatsen en een brede natuurlijke zone van park en Dammersbeek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Nieuwe rotonde
Met de groei van de wijk neemt ook de verkeersdruk toe. Een tweede ontsluiting van Doornsteeg is daarom noodzakelijk. Om de wijk bereikbaar te houden komt er een nieuwe rotonde aan westkant van de Arkemheenweg.

Duurzame stroom
Daarnaast moet een hoger geluidsscherm langs de A28 het verkeersgeluid tegenhouden. Nijkerk kiest ervoor om het extra hoge geluidsscherm van +10m NAP te combineren met de opwek van stroom en slaat hiermee twee vliegen in een klap. Geluid tegenhouden en duurzame stroom opwekken.  

Hoe verder?
De uitwerking van het stedenbouwkundig plan is naar verwachting deze zomer klaar. Hierna start de ruimtelijke procedure en die neemt zeker een jaar in beslag. Het bouwrijp maken start in 2022. Het streven is in 2023 te starten met de bouw van de eerste woningen.

Energieneutraal Doornsteeg
De nieuwe woonwijk Doornsteeg groeit uit tot een groene, modern dorpse én kindvriendelijke wijk. De straten zijn autoluw, de woningen gevarieerd en energiezuinig. De omgeving is opvallend groen. Fase 1 van Doornsteeg is grotendeels bewoond, fase 2 is in aanbouw. In het laatste deel van deze nieuwe wijk komen circa 600 tot 700 duurzame woningen in alle prijsklassen. Meer informatie over Doornsteeg 3 staat op de website woonstek-doornsteeg.nl.

De aanplant van groen in Doornsteeg fase 2, “de Stegen”, “Groot Nyenbeeck & de Beektuinen” van start.

Na het vaststellen van het inrichtingsplan van Doornsteeg fase 2, de wijk “de Stegen” en “Groot Nyenbeeck & de Beektuinen”, is opvolging gegeven aan de detailuitwerking van het beplantingsplan welke vervolgens is aanbesteed. Hoveniersbedrijf Bouw Bulderweg uit Nijkerk mag de werkzaamheden uitvoeren.

In het inrichtingsplan is reeds aangegeven waar bomen, beplanting en groen wordt aangebracht. Aan de hand van dit ontwerp zijn nu de exacte boomsoorten en beplanting uitgewerkt. Naast de inrichting van het openbare groen in de wijk, zijn eveneens de vier speelplekken en het schoolplein van kindcentrum “de Holk” in de Beekzone onderdeel van de werkzaamheden.

In de bijgevoegde tekeningen zijn de boom en beplantingstypes aangegeven. Aan de hand van de bijgevoegde codering en afbeeldingen kunt u zien hoe de boom of de beplanting er uitziet.

Het inrichtingsplan van ‘Groot Nyenbeeck’ en de ‘Beektuinen’

De gemeente geeft u graag inzicht in de definitieve uitwerking van de openbare ruimte van het plan ‘Groot Nyenbeeck’ en ‘de Beektuinen’. Het inrichtingsplan vindt u op de website: www.woonstek-doornsteeg.nl/deelplan2.

Na 28 februari wordt de aanbesteding in gang gezet. Gezien de voortgang van de bouw en de verwachte oplevering van de woningen, worden de werkzaamheden aan de openbare ruimte in het derde kwartaal van 2021 gestart.

Mocht u nog vragen hebben over het inrichtingsplan, dan kunt u vóór 1 maart 2021 contact opnemen met de heer G. Duine via het algemene nummer van de gemeente 14 033

Binnenkort in de verkoop ‘Heerensteeg’ Doornsteeg fase 2

Naar verwachting zal voor de zomervakantie het project ‘Heerensteeg’ in de verkoop gaan. De woningen worden verkocht via Midden Nederland Makelaars Nijkerk en makelaar Drieklomp in Voorthuizen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen meldt u dan aan via de website www.wonenindoornsteeg.nl.

4 juli START VERKOOP ‘Mijn Stek’ Doornsteeg fase 2

Op donderdag 4 juli a.s. vindt de start verkoop van de eerste woningen in ‘Mijn Stek Nijkerk’ plaats. Tussen 18.30 en 20.30 uur bent u van harte welkom om de verkoopdocumentatie op te halen en zich te laten informeren over de verschillende woningen.

De verkoopmanifestatie vindt plaats in Vergader- en Congrescentrum De Schakel (Oranjelaan 10) in Nijkerk.

In het plan 'MijnStek' worden 49 woningen gerealiseerd variërend van rij- en hoekwoningen, 2-onder-1 kapwoningen en vrijstaande woningen.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen ga dan naar op www.mijnsteknijkerk.nl.

Feestelijke opening fietstunnel bij woonwijk Doornsteeg

De nieuwbouwwijk Doornsteeg in Nijkerk groeit. Om te zorgen voor een goede verbinding met het centrum van Nijkerk en aan te sluiten op de aanwezige fietsstructuur zijn er twee fietstunnels gerealiseerd. Deze tunnels liggen onder de Ambachtsstraat/N301 en de Arkemheenweg. Op vrijdag 5 april is de tunnel onder de Ambachtstraat feestelijk geopend. 

Kinderen van groep 5 van basisschool de Holk onthulde het naambordje. Daarna fietsten zij samen met wethouder Wim Oosterwijk en Erik Kijlstra van Reimert Bouw en Infrastructuur door de tunnel. “Wij zijn heel blij met beide tunnels. Dankzij de groene uitstraling en het open perspectief passen ze mooi in de omgeving. Zo bouwen wij verder aan goede fietsverbindingen in onze gemeente. Dit is goed voor de woonwijk Doornsteeg, de binnenstad en de verkeersveiligheid”, aldus wethouder Wim Oosterwijk.

Het doel was om het ruimtelijke effect van de tunnels voor de omgeving zo klein mogelijk te maken. Door op bepaalde punten de muurhoogte te beperken en groene taluds te gebruiken, passen ze goed in de landschappelijke structuur van de wijk. Binnen een jaar heeft Reimert Bouw en Infrastructuur beide tunnels gemaakt. De tunnel onder de Arkemheenweg is ook bijna klaar. De verwachting is dat deze medio mei 2019 open gaat.

Inloopbijeenkomst nieuwbouwwijk Doornsteeg fase 2

Op maandag 11 februari a.s. is er in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over de woonwijk Doornsteeg fase 2.

Fase 1 Doornsteeg is nagenoeg gereed en alle woningen zijn verkocht. De tijd is aangebroken om Fase 2 te gaan ontwikkelen. De afgelopen maanden zijn de eerste stappen genomen om de realisatie van Doornsteeg Fase 2 mogelijk te maken. Heeft u interesse in fase 2 van de woonwijk Doornsteeg, dan bent u van harte welkom. U krijgt tijdens de inloopbijeenkomst meer informatie over het plan en inzage in de schetsontwerpen van de eerste woningen.

Datum: maandag 11 februari 2019
Locatie: Stadhuis Nijkerk
Tijd: van 19.00 – 20.30 uur

Nieuwe bewoners Doornsteeg in het groen

Vorig jaar is in nauwe samenwerking met de vereniging Groei&Bloei, afdeling Nijkerk/Hoevelaken en de gemeente Nijkerk, de eerste van een reeks meet-and-greet avonden georganiseerd voor de nieuwe bewoners van de CO2-neutrale woonwijk Doornsteeg. Het doel van deze avonden was om de mensen van deze duurzame nieuwbouwwijk te informeren over, én enthousiast te maken voor de aanleg van een diervriendelijke, groene tuin met aandacht voor hemelwateropvang. Groei&Bloei, afdeling Nijkerk/Hoevelaken ontving voor deze aanpak een prijs van het landelijke bestuur van Groei&Bloei.

Kennisoverdracht en bewustwording
Een belangrijk doel van de informatieavond was kennisoverdracht en bewustwording van de nadelige effecten van verstening van tuinen (o.a. wateroverlast, plaatselijke klimaatverandering) en de voordelen van een groene tuin (o.a. gunstig voor waterhuishouding, trekt dieren aan, prettiger lokaal klimaat). Het uitgangspunt was om de nieuwe bewoners te stimuleren hun tuinen duurzaam groen in te richten met ruimte voor dieren en daarmee verstening te voorkomen. Om dit te bereiken werd er een lezing gegeven over dit onderwerp, konden mensen zich laten informeren bij de informatiekramen en werd het thema praktisch toegepast bij het speed-daten met de tuinontwerpers en hoveniers.

Overal toepasbaar
Wethouder Wim Oosterwijk van de gemeente Nijkerk is erg enthousiast: “Een meet-and-greet waarbij Groei&Bloei optreedt als de bindende factor tussen organisaties en doelgroep met inhoudelijke input, kan bij diverse gelegenheden worden toegepast. Duurzaamheid, een groene woonomgeving, dieren/insecten in de tuin, het tegengaan van verstening en regenwateropvang is bij veel nieuwbouwprojecten een belangrijk aandachtspunt. Ik feliciteer Groei&Bloei afdeling Nijkerk/Hoevelaken van harte met de prijs vanuit het bestuur van de landelijke Groei&Bloei”.

Op de foto: Enkele van de Groei&Bloeiers die zich hebben ingezet voor dit project.

Start bouw appartementen De Bloesemgaarde

Op woensdag 31 oktober 2018 is door wethouder Wim Oosterwijk en Erik Vos (Heijmans) met een officiële handeling de eerste steen gelegd van het appartementengebouw de Bloesemgaarde. 

Het 13 appartementen tellende gebouw wordt voorzien van zonnepanelen. Ook wordt er een AED aan het gebouw bevestigd. Naar verwachting zullen de appartementen in oktober 2019 worden opgeleverd.

Doornsteeg deelplan 2 van start

Nijkerk’s nieuwbouwwijk Doornsteeg groeit verder. Met de ondertekening van de contracten tussen de ontwikkelaars en de gemeente is het startsein gegeven voor de bouw van tussen de 330 - 350 nieuwe woningen in deelplan 2. 

Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst getekend met waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Nijkerk en de ontwikkelaars om samen te kijken naar de mogelijkheden van het installeren van vacuümtoiletten (nieuwe sanitatie) in de woningen. De woonwijk Doornsteeg is een kindvriendelijke en duurzame wijk met diverse woonmilieus. 

Divers aanbod van woningen en een basisschool in deelplan 2
Deelplan 2 ligt in de zuidoost hoek van Doornsteeg. Er komen rijwoningen, 2-onder-1 kapwoningen, appartementen en vrijstaande woningen en er wordt een nieuwe school gebouwd. De eerste woningen zullen naar verwachting begin 2019 in verkoop gaan. Drie partijen te weten; BKO BV, BV Doornsteeg en van de Mheen Plantontwikkeling B.V. gaan de woningen in Doornsteeg deelplan 2 bouwen.

Doornsteeg deelplan 2: duurzaamheid centraal
Op dit moment wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe onderzocht of er in de woningen een vorm van “nieuwe sanitatie” kan worden toegepast. Door het toepassen (of gebruiken van) vacuümtoiletten is er minder water nodig bij het doorspoelen. Hierdoor komen afvalstoffen in het afvalwater geconcentreerder binnen op de rioolwaterzuivering. Het zuiveren van het water wordt eenvoudiger en het waterschap kan de stoffen er makkelijker uithalen. Ook biedt de geconcentreerde vorm meer mogelijkheden om de moeilijk verwijderbare medicijnresten uit het afvalwater te halen, zodat ze zo min mogelijk in het oppervlaktewater terechtkomen.

De woningen in fase 2 gaan van het “gas los” en zullen voldoen aan de eisen van BENG. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Hiermee loopt Nijkerk voor op de landelijke wet- en regelgeving. Immers de BENG-eisen worden formeel pas in 2020 van kracht.

Informatie over de plannen staat op  www.woonstek-doornsteeg.nl

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Doornsteeg fase 2

Vanaf donderdag 18 januari tot en met 28 februari 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan Doornsteeg fase 2, Nijkerk ter inzage. Dit plan maakt de bouw van circa 330 woningen, een school en de groenzone rond de Dammersbeek mogelijk.  

Het bestemmingsplan is nu nog een globaal plan. Het plan bevat regels voor het bouwrijp maken van de gronden en regels voor de uitwerkingsplannen voor de te onderscheiden woongebieden die volgen op dit globale bestemmingsplan.

Een belangrijk document in de ontwikkeling en realisering van Doornsteeg fase 2 is het Beeldkwaliteitsplan (BKP). Het ontwerp van dit BKP is als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd. Het BKP bevat spelregels voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe woningen, de school en de inrichting van de buitenruimte zodat de gekozen oplossingen passen binnen de doelstellingen en het Masterplan van Doornsteeg.

Op dinsdag 6 februari is er gelegenheid u persoonlijk nader te laten informeren over het ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur en vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur zijn medewerkers van de gemeente aanwezig in het restaurant van het stadhuis om uw vragen te beantwoorden.

 

Start Verkoop 13 Appartementen

Op donderdag 23 november a.s. start de verkoop van 13 fraaie appartementen in deelgebied de Bloesemgaarde in Doornsteeg. Vanaf 17.00 uur is de verkoopbrochure af te halen bij Van Wijnen Makelaardij te Nijkerk. Voor de geïnteresseerden is het kantoor deze dag tot 20.30 uur geopend. U bent van harte welkom! Voor meer informatie: www.debloesemgaarde.nl

Duurzaam groengas voor nieuwbouwwijk Doornsteeg

Waterschap Vallei en Veluwe en vier foodbedrijven uit Nijkerk en omgeving onderzoeken of het mogelijk is groengas te gaan leveren aan de bewoners van de nieuwe wijk Doornsteeg. Onderzocht wordt of het afvalwater en slib (reststromen) van bedrijven apart ingezameld kan worden in een speciale biovergister. Daarnaast wordt onderzocht of er ook nieuwe sanitatie kan worden toegepast in deze woonwijk, een nieuwe manier om afvalwater in te zamelen en te verwerken. Wethouder Wim van Veelen namens de gemeente Nijkerk en Bert van Vreeswijk, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 29 juni 2017 een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking op dit gebied te bekrachtigen.

Na afronding van de eerste fase van het haalbaarsonderzoek wordt naar verwachting in oktober 2017 een intentieovereenkomst getekend tussen de betreffende Nijkerkse bedrijven en waterschap Vallei en Veluwe. Hierin worden ondermeer de intenties vastgelegd rond reststroomlevering (door de bedrijven) en reststroomafname (door het Waterschap). Ook is in deze overeenkomst opgenomen dat de gemeente preferente afnemer is van het beschikbaar komende groengas voor Doornsteeg.

Hoe werkt het?
Het afvalwater (reststromen) van de foodbedrijven wordt separaat ingezameld en via (deels nieuwe) persleidingen aangevoerd naar de biovergister op het zuiveringsterrein van het waterschap. In Doornsteeg worden in de woningen vacuümtoiletten geplaatst en een voedselrestenvermaler in de spoelbak van de keuken gemonteerd. Het water uit de toiletspoelingen (ontlasting en urine) en het vermalen groente- en fruitafval worden gescheiden ingezameld en zo geconcentreerd mogelijk afgevoerd naar de biovergister van het waterschap.  Hier wordt vervolgens groengas geproduceerd wat teruggeleverd wordt aan de woningen. Met de toepassing van nieuwe sanitatie kunnen grondstoffen worden teruggewonnen en specifieke probleemstoffen zoals hormonen en medicijnresten effectiever en kostenefficiënter worden verwijderd.

Planning
De eerste resultaten van de business case voor de groengasproductie door het Waterschap en de foodbedrijven worden begin 2018 verwacht. Medio 2018 is er meer duidelijkheid over de haalbaarheid van groengas voor Doornsteeg. Dit is een jaar later dan oorspronkelijk verwacht, maar door complexe technologische aspecten rond het goed blijven functioneren van de huidige zuivering, complexe vervolgonderzoeken en een onderzoek naar de vereiste aanpassingen van de huidige RWZI hebben tot enige vertraging geleid. Waterschap Vallei en Veluwe, de trekker en initiator van de onderzoeken, heeft het volste vertrouwen deze planning te kunnen halen.

Foto: Bert van Vreeswijk, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe (L) en wethouder Wim van Veelen, gemeente Nijkerk (R)

Intentieovereenkomst getekend ontwikkeling Doornsteeg Fase 2

Op woensdag 28 juni 2017 heeft de gemeente Nijkerk een intentieovereenkomst getekend met Doornsteeg BV en Van de Mheen Planontwikkeling B.V. met betrekking tot de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Fase 2 in Doornsteeg, Nijkerk.

12 juni: informatieavond tuinen en openbare ruimte Doornsteeg

De gemeente Nijkerk organiseert i.s.m. Groei en Bloei op maandagavond 12 juni een informatieavond over de inrichting van de openbare ruimte in Doornsteeg. 

Tijdens deze avond kunt u:

 • vragen stellen over de inrichting van de openbare ruimte in Doornsteeg;
 • zich aanmelden om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte;
 • een lezing bijwonen van Eveline Beukema over de inrichting van uw tuin;
 • kennismaken met hoveniers en tuinontwerpers;
 • inspiratie opdoen voor de inrichting van uw tuin;
 • en nog veel meer!

Deze avond vindt plaats op:

Datum:             Maandag 12 juni 2017
Tijd:                 19.45 - 22.00 uur (inloop 19.30 uur)
Locatie:           Groenhorst, Luxoolseweg 1 Nijkerk
                        (parkeren bij Sportpark De Burcht, Luxoolseweg 32)
Voor wie:         Alle toekomstige bewoners van Doornsteeg

Koopappartementen in Doornsteeg

Op 4 mei 2017 hebben Wethouder Wim van Veelen namens de gemeente Nijkerk en Erik Vos, directeur van Heijmans Huizen B.V., de handtekeningen gezet onder de koop- en realisatie overeenkomst Doornsteeg. 

Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt het mogelijk gemaakt dat Heijmans Huizen B.V. 13 koopappartementen in Doornsteeg gaat bouwen. De verkoop start naar verwachting in het derde kwartaal 2017. 

Start Bouw De Bloesemgaarde

Op 19 april 2017 is met een officiële handeling het startsein gegeven voor de bouw van De Bloesemgaarde. In totaal worden er 54 woningen gebouwd bestaande uit 2^1 kapwoningen, rijwoningen en hoekwoningen.

Start verkoop 6 Vrije kavels!

Op donderdag 20 april  2017 start de verkoop van de volgende 6 vrije kavels in Doornsteeg.  Nadere informatie (inschrijfformulier, kavelpaspoort etc.) kunt u vanaf donderdag 20 april vinden op www.woonstek-doornsteeg.nl.

Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met Midden Nederland Makelaars op tel: 033-2460601.

De verkoop van de eerste woningen in de Bloesemhove is inmiddels gestart. Deze worden uitgegeven door Van de Mheen Planontwikkeling (voor meer informatie ga naar: www.wonenindoornsteeg.nl).

Binnenkort wordt gestart met de verkoop van woningen van Lithos (L’Idylle), nog een aantal 2-onder-1-kapwoningen van Heijmans (Bloesemgaarde) en komen er 6 vrije kavels beschikbaar in Doornsteeg. De vrije kavels worden door de gemeente Nijkerk uitgegeven.

In totaal gaan er circa 80 woningen in de verkoop bestaande uit vrijstaande woningen, twee-onder-een kapwoningen, rijwoningen, hoekwoningen en 6 vrije kavels. Voor een eerste indicatie, hier enkele sfeerbeelden.

Volkstuinen in Doornsteeg

Groenten en fruit uit eigen tuin smaken zo veel beter! Bovendien is het leuk om je eigen groenten en fruit te zaaien, te zien groeien én te oogsten. Dat kan in de achtertuin maar ook in een volkstuin. Volkstuinen passen bij het groene karakter van Doornsteeg, reden waarom de Volkstuinvereniging Nijkerk een nieuwe plek heeft gekregen in het zuidwestelijk deel van Doornsteeg. Inmiddels zijn de eerste tuinen ingericht. Bent u geïnteresseerd in een volkstuin, kijk dan op www.volkstuindersverenigingnijkerk.nl.

Jeugdgemeenteraad kiest beste idee voor rotonde Doornsteeg

Op dinsdag 21 maart 2017 is er weer een ‘Jeugdgemeenteraad’ geweest voor en door leerlingen van basisscholen uit de gemeente Nijkerk. Dit jaar was de vraag om een leuke wegwijzer en een goed informatiebord voor de nieuwe, groene en kindvriendelijke woonwijk Doornsteeg te bedenken. De jeugdgemeenteraad heeft na een enthousiast debat gekozen voor het ontwerp van de leerlingen van Daltonschool Corlaer. Hun ontwerp voor de wegwijzer op de rotonde bestaat uit een bloesemboom omringd door volwassenen en kinderen die hand in hand staan. Dit idee wordt samen met de gemeente uitgevoerd. De leerlingen winnen daarnaast een uitje naar Den Haag, waarbij ze het Binnenhof en Madurodam bezoeken.

Aan de jeugdgemeenteraad hebben dit jaar leerlingen van Daltonschool Corlaer, CBS Holk, ’t Blokhuus, De Open Kring, Prins Willem-Alexanderschool, De Spreng, Schimmelpenninck van der Oyeschool, Willem Farelschool, Maranathaschool, Oranje-Nassauschool en De Koningslinde meegedaan.

Winnaar gekozen door de Jeugdgemeenteraad
Iedere school heeft de afgelopen weken een ontwerp gemaakt. Tijdens een informatiemarkt met prachtige kramen werden de ideeën aan de leerlingen van de andere scholen getoond en door elkaar beoordeeld. Per school waren twee leerlingen voor even gemeenteraadslid. In de vergadering konden alle scholen hun idee kort toelichten. Vervolgens werden de vijf beste plannen besproken. Op deze taak waren de leerlingen ‘s middags door de ‘gewone’ raadsleden goed voorbereid. De jeugdgemeenteraad verliep net als de gewone raadsvergaderingen, met onder andere behandeling van de voorstellen in termijnen en een stemming. Tegen 21.00 uur was de vergadering afgelopen. Deze bijzondere vergadering is ook nog terug te kijken op www.nijkerk.eu. 

Kennismaken met de lokale politiek
De Jeugdgemeenteraad vindt ieder jaar plaats. De gemeenteraad van Nijkerk vindt het belangrijk dat kinderen zowel in het basisonderwijs als in het voorgezet onderwijs in contact komen met de plaatselijke politiek. Daarom organiseert de gemeenteraad jaarlijks twee lesprogramma’s: de Jeugdgemeenteraad voor basisschoolleerlingen en het project Wegwijs voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Samen huizen bouwen in nieuwbouwwijk Doornsteeg

Op vrijdag 24 februari heeft de gemeente de overeenkomst met de CPO “Ik Woon Betaalbaar” getekend.  Ik Woon Betaalbaar zal in totaal 42 woningen bouwen in twee deelgebieden. De gebieden zijn in het noordoostelijk deel van Doornsteeg gelegen.

De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan het bestemmingsplan en de vergunningen, zodat er naar verwachting nog voor de zomervakantie kan worden gestart met de bouw van de woningen.

Ik heeft samen met de 42 toekomstige bewoners het ontwerpproces doorlopen op basis van CPO Nieuwe Stijl (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Tijdens het proces van CPO zijn de deelnemers zelf opdrachtgevers onder begeleiding van Ik Woon Betaalbaar en heeft men samen met de buren de woningen ontworpen, materiaalkeuzes gemaakt en het afwerkingsniveau bepaald op basis van ieders individuele budget.

Het eerste CPO, met de naam Holkerbeek  en gelegen aan de Holkerweg, is al enkele maanden aan het bouwen. Met twee andere CPO’s De Woongaard en Doornsteeg zijn ook overeenkomsten getekend en zal de bouw dit jaar gaan starten.

De gemeente Nijkerk heeft deze vorm van initiatief én samenwerking in Doornsteeg mogelijk gemaakt. In Doornsteeg zijn dat er nu vier geworden. In het volgende deelplan (Fase 2) van Doornsteeg is er uitsluitend sprake van private grondeigenaren die ook zelf de opdrachtgeversrol willen vervullen. Er is momenteel dus geen plek voor nieuwe CPO’s.

Start verkoop 4 Vrije kavels!

Op donderdag 26 januari 2017 start de verkoop van de eerste 4 vrije kavels in Doornsteeg. Deze kavels zijn gelegen in het deelplan de Bloesemgaarde. Nadere informatie (inschrijfformulier, kavelpaspoort etc.) kunt u vanaf donderdag vinden op www.woonstek-doornsteeg.nl . Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met Midden Nederland Makelaars op tel: 033–2460601.

Informatiebijeenkomst Duurzaam wonen in Doornsteeg

Wanneer: Zaterdagmiddag 11 februari 2017
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Engelse Plein, Westkadijk 10, Nijkerk 

 • Doe inspiratie op voor de duurzame inrichting van uw huis en tuin
 • Maak een proefrit in een elektrische auto en ontdek de voordelen
 • Hoor van Teun van het energieloket wat u kunt doen om energie te besparen
 • Plaats uw eigen zonnepanelen op het dak van een Nijkerks bedrijfspand met behulp van Zon op Nijkerk.
 • Denk mee over de inrichting van de openbare ruimte in Doornsteeg
 • Kom alles te weten over de plannen van het Waterschap Vallei en Veluwe voor een nieuw sanitatiesysteem in Doornsteeg

In gesprek met Wethouder Wim van Veelen over Doornsteeg

De eerste, ruim 200 huishoudens verhuizen dit jaar naar hun nieuwe woonstek in Doornsteeg. In deze nieuwe woonwijk in Nijkerk worden energieneutrale woningen gebouwd. De woningen wekken hun eigen energie op voor verwarming, warm water en verlichting. De bouw van de nieuwbouwhuizen vordert, en de eerste contouren van de woningen zijn zichtbaar. Tijd voor een gesprek met wethouder Wim van Veelen, verantwoordelijk voor het project Doornsteeg.

Wim van Veelen is trots en vertelt: “Onze ambitie is om van Doornsteeg de eerste energieneutrale wijk van Nijkerk te maken. Dat wil zeggen dat in de wijk net zo veel energie opgewekt wordt, als er in de wijk verbruikt wordt. Energieneutraliteit kan worden bereikt door zo min mogelijk energie te verbruiken, zelf duurzame energie op te wekken of (als dat echt niet lukt) duurzame energie van elders te halen. Het totale energieverbruik van een gemiddeld huishouden wordt voor circa 60% veroorzaakt door gas- en elektriciteitsverbruik in de woning en voor circa 40% door vervoer. Daarom zetten we in Doornsteeg naast energieneutrale woningen ook in op energieneutraal vervoer. Daarbij is de inzet van de toekomstige bewoners van Doornsteeg onmisbaar. Bijna 90% van de nu reeds aangeboden vrije sector koopwoningen zijn al verkocht. Mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de energieneutrale woningen in de gemeente Nijkerk”.

Groen Gas
Waterschap Vallei en Veluwe, enkele Nijkerkse bedrijven én de gemeente Nijkerk onderzoeken of Doornsteeg over enkele jaren voorzien kan worden van Groengas om de huizen te verwarmen. Zij onderzoeken of met behulp van een (slib)vergister van de naburige rioolwaterzuiveringsinstallatie Biogas gewonnen kan worden uit rioolslib. Dit Biogas wordt vervolgens opgewerkt tot Groen Gas voor Doornsteeg en is volledig duurzaam. De bewoners van Doornsteeg worden dan in de gelegenheid gesteld dit Groen Gas af te nemen en zo samen te bouwen aan een duurzaam en CO2 neutraal Doornsteeg.

De woonwijk
In de woonwijk wordt een grote diversiteit aan woningen gebouwd. Veel verschillende architecten ontwerpen de verschillende buurten waardoor de woningen onderling allemaal verschillen maar ook heel sterk een samenhang met elkaar hebben qua uitstraling, door vergelijkbare (hoofd)vormen toe te passen en het materiaal- en kleurgebruik af te stemmen. De contouren en inrichting van de openbare ruimte voor het eerste gedeelte van de wijk is in grote lijnen klaar. De exacte invulling van bijvoorbeeld de speeltuintjes willen we graag in samenwerking met de nieuwe bewoners bepalen. 

Zaterdag 11 februari Informatiemarkt Nijkerk

Op zaterdagmiddag 11 februari bruist het Engelse Plein in Nijkerk van de energie! De informatiemarkt is voor alle toekomstige bewoners van Doornsteeg en iedereen die meer wil weten over wonen vol energie. U bent van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur  op het Engelse Plein, Brasserie Kade 10 (Adres:Westkadijk 10, Nijkerk). 

• Doe inspiratie op voor de duurzame inrichting van uw huis en tuin
• Maak een proefrit in een elektrische auto
• Ontdek de voordelen van een elektrische deelauto
• Denk mee over de inrichting van de openbare ruimte in Doornsteeg
• Hoor van Wethouder Wim van Veelen hoe u kunt bijdragen aan een energieneutrale wijk
• Plaats uw eigen zonnepanelen op het dak van een Nijkerks bedrijfspand met behulp van Zon op Nijkerk
• Hoor van Teun van het Energieloket Nijkerk wat u kunt doen om (nog meer) energie te besparen
• Kom alles te weten over de plannen van waterschap Vallei en Veluwe voor een nieuw sanitatiesysteem in Doornsteeg

Zien we u daar?

Samen huizen bouwen in nieuwbouwwijk Doornsteeg

Op 15 december heeft de gemeente grondaankoop overeenkomsten met twee CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) getekend. CPO Doornsteeg en CPO de Woongaard tellen beide 14 woningen. Een derde overeenkomst voor de CPO Ikwoonbetaalbaar met in totaal 42 woningen wordt later getekend. Een derde overeenkomst voor de CPO Ikwoonbetaalbaar met in totaal 42 woningen wordt later getekend. De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan de bestemmingsplannen en vergunningen, zodat de CPO’s vanaf het voorjaar kunnen starten met de bouw van hun woningen.

Het eerste CPO, met de naam Holkerbeek  en gelegen aan de Holkerweg, is al enkele maanden aan het bouwen. Wim van Veelen, verantwoordelijk wethouder voor de Doornsteeg:  “Deelnemers aan een CPO kiezen er voor om zelf opdrachtgever te zijn, het werk van een projectontwikkelaar uit te voeren en zelf ook keuzen te maken voor het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau en het kostenniveau”.

De gemeente Nijkerk heeft deze vorm van initiatief én samenwerking in Doornsteeg mogelijk gemaakt. In Doornsteeg zijn dat er nu vier geworden. Nijkerk is wat betreft CPO’s één van de koplopers in Nederland. In het volgende deelplan van Doornsteeg is er uitsluitend sprake van private grondeigenaren die ook zelf de opdrachtgeversrol willen vervullen. Er is momenteel dus geen plek voor nieuwe CPO’s.

Start verkoop “De Bloesemgaarde” 13 oktober 2016!

Op donderdagavond 13 oktober 2016 start de verkoop van de woningen “De Bloesemgaarde” van Heijmans Huizen B.V. U bent van 18.30 uur tot 20.30 uur welkom in Vergader- en congrescentrum de Schakel in Nijkerk.

De nieuwbouwwijk De Bloesemgaarde is gelegen langs de historische Doornsteeg. In het plan worden 36 duurzame koopwoningen gerealiseerd. Dit bijzondere project bestaat uit: 12 twee-onder-een-kapwoningen, 4 geschakelde villa’s 12 rijwoningen en 8 hoekwoningen.

In de wijk is veel aandacht voor groen. Een deel van de woningen ligt aan `De Slinger` een groene zone met wadi´s en een grote concentratie van bloesembomen. Dit vormt het hart van de buurt. Tijdens de inloopavond kunt u geheel vrijblijvend verkoopinformatie in ontvangst nemen. Graag tot dan!

Start bouw eerste Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project in Doornsteeg!

Op 22 juni jl. is met een officiële handeling het startsein gegeven voor de bouw van woonproject  Holkerbeek. Met een drie-stelige schep is door het bestuur van het CPO, de architect, de aannemer en Wethouder Wim van Veelen een start gemaakt met het benodigde grondwerk voor de fundering.

Het is het eerste project in Doornsteeg dat gerealiseerd wordt onder een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij de bewoners samen o.a. de indeling van de wijk, de uitstaling van de woningen en het bouwbedrijf hebben bepaald. 

Het project is gelegen in het zuidelijk deel van “Doornsteeg” tussen de Holkerweg en de Dammersbeek. In totaal komen er twintig woningen bestaande uit vier vrijstaande , acht 2^1 kapwoningen en 8 rijwoningen. Naar verwachting zullen de woningen in juni 2017 worden opgeleverd. 

Heijmans Huizen B.V. gaat woningen bouwen in Doornsteeg

Op 19 mei 2016 hebben de gemeente Nijkerk en Heijmans Huizen B.V. de handtekeningen gezet onder de koop- en realisatie overeenkomst Doornsteeg. 

Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat Heijmans Huizen B.V. 54 woningen in Doornsteeg gaat bouwen, bestaande uit 36 koopwoningen en 18 sociale huurwoningen. De wijk waar deze woningen gerealiseerd worden heet De Bloesemgaarde. De verkoop start naar verwachting in het derde kwartaal 2016. Meer informatie hierover kunt u t.z.t. vinden op de onze website en Facebookpagina.

Veel belangstelling tijdens start verkoop!

Veel belangstelling gisteren voor de eerste woningen van Doornsteeg! In de Schakel in Nijkerk was de aftrap van de verkoop van de eerste wijk in Doonrsteeg: de Boomgaard. Vanaf vandaag kan je de vier verschilellende woningtypen en het actuele aanbod bekijken op onze website.

Informatie- en discussiebijeenkomst verkeersplan Doornsteeg

Op dinsdag 19 april 2016 organiseert de gemeente een informatie- en discussiebijeenkomst over het verkeersplan in de nieuwe woonwijk Doornsteeg. De avond start om 19.00 uur in het stadhuis. 

De bijeenkomst gaat met name over de Holkerweg (aansluiting met Doornsteeg, sluipverkeer, het kruispunt Holkerweg - N301) en de locatie van een  fietstunnel onder de N301. Op basis van een verkeerskundig onderzoek heeft de gemeente een aantal varianten ontwikkeld en hoort graag uw mening en uw ideeën hierover. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de planning en voortgang van de nieuwbouwwijk Doornsteeg.

Het programma is als volgt:

Datum:   19 april 2016  
Locatie:  Stadhuis Nijkerk
Programma:       19.00 - 19.15 uur    Ontvangst
  19.15 - 20.00 uur    Toelichting op het onderzoek en de resultaten.
  20.00 - 21.30 uur    Discussie- & inloopbijeenkomst

Tijdens de avond wordt u volop de kans geboden om uw wensen en ideeën kenbaar te maken. 

Start verkoop woningen De Boomgaard op 12 april

Op 12 april 2016 van 17.00 uur tot 19.00 uur start De Bunte Vastgoed met de verkoop van de woningen in De Boomgaard. Dat gebeurt in het Congres- en vergadercentrum De Schakel (Oranjelaan 10, Nijkerk). Tijdens de inloopavond kunt u geheel vrijblijvend de verkoopinformatie in ontvangst nemen en kunt u zich ook inschrijven voor een woning.

In de nieuwbouwwijk Doornsteeg wordt een prachtige woonbuurt gerealiseerd met in totaal 73 unieke en energiezuinige woningen die deels aan het water en of de groene slinger liggen. Zo bestaat het nieuwbouwproject De Boomgaard uit; 8 half vrijstaande woningen, 4 twee-onder-een-kapwoningen, 9 waterwoningen, 22 rijwoningen, 12 appartementen en 18 huurwoningen.

Wanneer er meerdere inschrijvingen op één bouwnummer zijn ingediend, zal er bij een notariskantoor een loting plaatsvinden. Hierdoor heeft iedereen een gelijke kans op één van deze nieuwbouwwoningen.

CPO

Het CPO Holkerbeek nadert de start van de bouw. Dit is de eerste woningbouwontwikkeling in de nieuwe wijk. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het is een initiatief van 20 toekomstige bewoners die gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun nieuwbouwproject en zo hun eigen woonwensen in vervulling brengen. De komende jaren zullen er nog meerdere van dit soort initiatieven in Doornsteeg zijn.

De locatie van het CPO ligt aan de Holkerweg. Naar verwachting gaat de eerste schop medio mei de grond in. 

De Boomgaard

Doornsteeg's eerste wijk heet De Boomgaard, naar verwachting bouwt De Bunte dit jaar al 73 woningen. 

Dit zijn rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen. De Boomgaard valt op door het dorpse karakter, met veel groen en ruimte, een diversiteit aan woonmilieu's aan zowel parkgebieden als water. Natuurlijk wordt het een geheel energiezuinige wijk. De verkoop start naar verwachting in maart/april.

Duurzaamheid en warmtevoorziening

Doornsteeg = duurzaam. De wijk wordt CO2-neutraal (klimaatneutraal). Voor de ontwikkeling van de warmtevoorziening kiest de gemeenteraad voor de levering van Biogas.

Dit is gas afkomstig uit de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Biogas is volledig duurzaam en biedt de individuele bewoner de mogelijkheid de woning te verwarmen met een specifiek daarvoor ontwikkelde ketel (multigasketel). Deze is geschikt voor Biogas. Een duur warmtenet is daarom niet nodig. De levering van Biogas aan woningen is nieuw. Daarom moet er met name ten aanzien van prijs- en leveringsgaranties en kwaliteitsborging nog het nodige worden uitgezocht. De gemeente werkt samen met het Waterschap Vallei en Veluwe aan de nodige studies om Biogas tijdig beschikbaar te krijgen voor de wijk. 

Van de Mheen Planontwikkeling bouwt in Doornsteeg

Van de Mheen Planontwikkeling B.V. gaat in Doornsteeg 50 tot 55 koop- en sociale huurwoningen bouwen. De contracten met de gemeente zijn hiervoor in december 2015 getekend. 

Er zullen zowel rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, en vrijstaande woningen gerealiseerd worden. De woningen zullen naar verwachting medio 2017 in verkoop gaan. Nadere informatie kunt u t.z.t. vinden op onze website en www.wonenindoorsteeg.nl. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van de verkoop? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.

Lithos realiseert in Doornsteeg 30 tot 35 woningen

De Amersfoortse bouwer Lithos bouw & ontwikkeling zal in Doornsteeg in Nijkerk 30 tot 35 woningen realiseren. De contracten hiervoor  zijn met de gemeente in december 2015 ondertekend. 

Wethouder Wonen W.H. van Veelen van de gemeente Nijkerk en commercieel directeur van Lithos Gert van Uffelen zetten hiertoe hun handtekening onder de exploitatieovereenkomst. De woningen die Lithos zal realiseren zijn voornamelijk rijwoningen en twee-onder-een-kap woningen. Een gedeelte van het woningbouwprogramma zal worden aangeboden als sociale huur- of koopwoningen. De planning is dat de verkoop van deze woningen start in het derde of vierde kwartaal van 2016.

Eerste woningen voorjaar 2016 in de verkoop!

Wonen in Doornsteeg kan al vanaf medio 2016! Op 24 november hebben de gemeente Nijkerk en De Bunte Vastgoed de handtekeningen gezet onder de eerste grondverkoop in Doornsteeg. Deze verkoop maakt mogelijk dat De Bunte 73 woningen gaat bouwen in 2016, waarvan 18 sociale huurwoningen en 12 sociale koopappartementen.

De nieuwe wijk heet De Boomgaard en dat geeft al aan dat het een ruime en groene wijk wordt. De Boomgaard valt op door het dorpse karakter, een diversiteit aan woonmilieu's en woonmogelijkheden aan zowel parkgebieden als water. Natuurlijk wordt het een heel energiezuinige wijk.

De verkoop start naar verwachting in maart/april. Interesse? Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste de ontwikkelingen rondom Doornsteeg. Klik hier om u in te schrijven.

 

Beeldkwaliteitplan

Het Beeldkwaliteitplan “Doornsteeg Nijkerk Stedenbouwkundige opzet deelplan 1” beschrijft de stedenbouwkundige opzet van het eerste deelplan van Doornsteeg.

Het beeldkwaliteitplan geeft de kaders waar de vormgeving van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte aan dient te voldoen.

U kunt hier klikken om het beeldkwaliteitplan in te zien.

 

Lees alles over Doornsteeg

De website van Doornsteeg is live. Dit is dé website waar je alles lees over deze prachtige nieuwbouwwijk aan de rand van Doornsteeg. Doornsteeg is een wijk voor en door bewoners.

Het wordt een dorpse wijk, waar kinderen onbekommerd buiten kunnen spelen, waar u een praatje maakt met de buren en waar u geniet van uw prachtige woning. De realisatie van de wijk Doornsteeg zal enkele jaren in beslag nemen. Op deze website leest u alles over de ontwikkelingen rondom deze wijk en kunt u belangrijke documenten downloaden. Wilt u op de hoogte blijven van Doornsteeg? Schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief.