Basisschool in Doornsteeg

Op dit moment is gestart met de bouw van worden een Protestants Christelijke Basisschool. Het streven is deze school eind 2020 in gebruik te nemen. De school zal onderdeel gaan uitmaken van de stichting PCO Gelderse Vallei, waar op dit moment vijf andere scholen in Nijkerk onder vallen.

De meest nabij gelegen school van de stichting PCO Gelderse Vallei is school is de Protestants Christelijke Basisschool Holk. Met deze school zijn afspraken gemaakt m.b.t. het inschrijven en het aannemen van kinderen die op termijn naar de nieuwe basisschool in Doornsteeg willen gaan.

Meer informatie
Voor vragen en/of aanmelden van uw kind kunt u contact opnemen met de heer K. Spee (directeur) u kunt hem bereiken op tel.: 033 2452557. Nadere informatie over school Holk kunt u vinden op www.holk.nl.


Impressie Basisschool Holk
(Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.)

Doornsteeg-basisschool-Holk-Nijkerk